این وب سایت و کلیه ی خدمات نرم افزاری آن توسط یابش تأمین و پشتیبانی می گردد.یابش شرکت تولید کننده نرم افزارهای کتابخانه های دیجیتال، نرم افزارهای ارائه ی منابع اطلاعاتی، تأمین کننده منابع اطلاعاتی و فراداده ها برای کتابخانه ها، سازمان ها و دانشگاه هاست.اگر شما هم میخواهید وب سایت اختصاصی سازمانی خود را داشته باشید "یابش" طراحی و تولید آنرا بر عهده می گیرد.

yabeshDSpacePersian
DSpace software copyright © 2017-2020  DuraSpace